Saturday, November 28, 2015
Novi Kontni Plan

Primena novog (ili bolje rečeno vraćanje starog) kontnog plana treba da počne od 2011 godine. Naša preporuka je da se sva knjiženja u 2010 godini završe i prenese početno stanje a posle toga treba pristupiti proceduri preknjižavanja na nova konta.

Preuzmite Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru kako bi se upoznali sa novim kontnim okvirom. Analitički kontni plan je ubačen u DldPro kao podloga za preknjižavanje. Kao priprema za prekinjižavanje trebalo bi da se u postojećem kontnom planu na svim kontima koja imaju promet unesu novi brojevi konta u polje Novi Konto.

Za preknjižavanje na novi kontni plan potrebno je da se instalira dodatak za preknjižavanje tj. dodatak NoviKontniPlan.

Potrebno je preko programa NoviKontniPlan pripremiti podatke za preknjižavanje tako što će se u pripremljenu tabelu prepisati sva knjigovodstva i sva konta koja su imala promet u 2011 godini. Posle pripreme potrebno je u tabelu Konta za preknjižavanje uneti u kolonu NoviKonto sva konta koja se nisu automatski prepoznala.

Pre preknjižavanja treba pogledati tabelu Kontrola gde su uparena stara i nova konta kao i nazivi iz postojećeg i novog kontnog plana.

Kad se završi popunjavanje uporednih konta onda se pristupa proceduri preknjižavanja za jednog ili sve korisnike.

Detaljno uputstvo će biti objavljeno za par dana.

Tel.: +382 33 402438 Fax: +382 33 402 439  Registrujte se ili Kontakt e-Mail

Izjava o privatnosti | Uslovi upotrebe | Copyright 2011 by Studio DLD d.o.o.
Valid XHTML and CSS